ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ธรรมโนโลยี

 

ปัจจุบันนี้โลกของเราได้ก้าวเข้าสู่โลกไอที พร้อมทั้งเทคโนโลยีต่างๆที่ทันสมัย สิ่งเหล่านั้นได้เข้ามามีบทบาทและมีความสำคัญกับชีวิตของเรามากขึ้น   โดยเฉพาะการใช้อินเทอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสารกับคนทั่วโลก อินเทอร์เน็ตนับเป็นทางเลือกที่ดีอีกทางหนึ่ง ที่จะช่วยให้เราไม่ล้าหลังและสามารถก้าวไปกับโลกไอทีนี้ได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ หนังสือธรรมะก็เปรียบเสมือน เข็มทิศชีวิต ที่จะช่วยชี้ทิศทางให้เราก้าวเดินไปข้างหน้าโดยไม่หลงทาง โลกและชีวิตของเรานั้นจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับความคิดถ้าเราคิดเป็นคิดถูก คิดดี คิดมีประโยชน์ เราสามารถเปลี่ยนแปลงโลกไปในทางที่ดีได้ และทำให้คนข้างๆที่รายล้อมอยู่รอบๆ ตัวเราพลอยคิดถูก คิดดีตามไปด้วย หนังสือธรรมะสามารถถ่ายทอดข้อคิดหลักธรรม
ดังนั้นในโครงงานเล่มนี้จึงได้นำเอาเรื่องราวธรรมะ ธรรมะก็เปรียบเสมือน เข็มทิศชีวิต ที่จะช่วยชี้ทิศทางให้เราก้าวเดินไปข้างหน้าโดยไม่หลงทาง  จากความสำคัญ คำสอนจึงได้นำธรรมะโนโลยี เพื่อให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปได้อ่านในเว็บไซต์ธรรมะโนโลยี

Advertisements